HAAPASLAMMI

YHDISTYKSEN TARKOITUS

1. Kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta

2. Elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

3. Kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen

4. Kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS TOIMII SEURAAVASTI

1. Toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon

2. Tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja viranomaisille

3. Toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä

4. Seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä, sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia

5. Harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa

6. Edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista, sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista

7. Harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa

8. Ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja

9. Järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita, sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä

10. Järjestää koulutusta, sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista

11. Toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa